insitu
insitu
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Moss + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Sage + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Almond + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Cloud + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 +  Extra Small (SC48) + Coco + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 +  Extra Small (SC48) + Moss + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Slate + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sienna + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Coco + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Almond + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 +Medium (SC28) + Cloud + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Sage + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sienna + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sage + Linen
insitu
insitu
insitu
insitu
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Moss + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Moss + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Sage + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Sage + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Ivory + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Slate + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Almond + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Almond + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Cloud + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Cloud + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 +  Extra Small (SC48) + Coco + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Coco + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 +  Extra Small (SC48) + Moss + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Moss + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Slate + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Slate + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sienna + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Sienna + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Coco + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Coco + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Almond + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Medium (SC28) + Almond + Weave
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 +Medium (SC28) + Cloud + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 +Medium (SC28) + Cloud + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Large (SC29) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Sage + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Small (SC48) + Sage + Soft Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Cloud + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Powder + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Sand + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Ivory + Granite + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Slate + Boucle
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sage + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sienna + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sienna + Heavy Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sage + Linen
Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30 + Extra Large (SC30) + Sage + Linen

&Tradition × Space Copenhagen

Collect Cushion: SC48 + SC27 + SC28 + SC29 + SC30

$125 - $250Description

&Tradition adds a versatile cushion in rich Italian-made linen to its Collect range of soft furnishings. Designed by studio Space Copenhagen, it is available in 4 sizes and comes with an exceptionally lofty fill of feathers and down. Loomed with a dense texture, the linen cover comes in a range of mellow colors and is finished with an invisible zipper which gives the cushion a natural look, soft touch and durable construction.  

Specifications

Size

  • Extra Small (SC48): 15.7" x 23.6" (40x60cm)
  • Small (SC27): 19.7" w x 12" d (50x30cm)
  • Medium (SC28): 19.7" w x 19.7" d (50x50cm)
  • Large (SC29): 25.6" w x 25.6" d (65x65cm)
  • Extra Large (SC30): 31.5" w x 19.7" d (80x50cm)

Material

91% heavy linen, 9 % polyamide, 100% cotton, 50% feather, 50% down

insitu
insitu

Brand

&Tradition

Design is never static. When Copenhagen-based &Tradition was established in 2010, founder Martin Kornbek Hansen's mission was to produce work that was defined by a unique vision, whether it came from Danish legends of the past or young innovators of the future. The roster extends from timeless luminaries such as Verner Panton and Arne Jacobsen to current leading lights Samuel Wilkinson and Norm.Architects to exciting new names Mia Hamborg and Victor Vetterlein. As the company's Kornbek Hansen puts it:  "We see a kinship between the old masters, who were avant-garde in their time, and new designers creating the ground-breaking icons of today."

With its library of furniture and lighting extending from the 1930s to the present day, the firm is uniquely positioned to carry on the Nordic tradition of unstinting craftsmanship and adroit use of materials. Nonetheless, &Tradition sees its future in global terms, handpicking design talent and production facilities internationally in an effort to continually produce relevant product and engage a new generation of conscious consumers.


More from &Tradition

&Tradition

Rely Chair HW22: Aluminium Base

$945

&Tradition

Rely Chair HW22

$945

&Tradition

Rely Chair HW17: Aluminium Base

$945

&Tradition

Rely Chair HW17

$945