Erik Ole Jørgensen

Fredericia

EJ50 Sofa: 2-1/2 Seater

$6,450 – $15,360

Fredericia

EJ295 Chaise Sofa: Small

$10,010 – $18,095

Fredericia

EJ295 Chaise Sofa: Large

$10,495 – $18,175

Fredericia

EJ288 Sofa: 3 Seater

$6,700 – $19,070

Fredericia

EJ280 Sofa: 2 Seater

$6,635 – $20,700

Fredericia

EJ280 Ottoman

$2,270 – $4,805

Fredericia

EJ315 Sofa: 3 Seater

$10,335 – $20,265

Fredericia

EJ315 Sofa: 2-1/2 Seater

$9,550 – $18,720

Fredericia

EJ315 Sofa: 2 Seater

$8,370 – $16,190