Keiji Takeuchi

Fredericia

Pal Table: Large

$895 – $1,520

Fredericia

Pal Table: Small

$845 – $1,455

By Interiors

Loaf Planter: Outdoor

$880

By Interiors

Zunto Chair

$1,240

By Interiors

Loaf Planter

$880

by Interiors

Loaf Side Table

$990

By Interiors

Loaf Bench

$1,270 – $3,850

By Interiors

A.T.S. Table: Outdoor

$4,160 – $4,280

By Interiors

A.T.S. Table

$3,020 – $3,150