Mia Lagerman

Skagerak

Spira Growth Table

$1,280 $1,599

Skagerak

Spira Green House

$400 $499

Skagerak

Mira Square Table

$560 $699

Skagerak

Mira Table

$800 $999

Skagerak

Mira Lounge Chair

$432 $539

Skagerak

Mira Armchair

$384 $479

Skagerak

Mira Chair

$320 $399