Ole Wanscher

Carl Hansen & Søn

OW224 Table

$4,295 – $5,290

Carl Hansen & Søn

OW603 Sofa

$12,535 – $16,070

Carl Hansen & Søn

OW602 Sofa

$10,235 – $13,015

Carl Hansen & Søn

OW58 T-Chair

$1,490 – $2,565

Carl Hansen & Søn

OW449 Colonial Coffee Table

$1,275 – $1,455

Carl Hansen & Søn

OW2000 Egyptian Stool

$2,130 – $2,270

Carl Hansen & Søn

OW150 Daybed

$5,295 – $9,670

Carl Hansen & Søn

OW149F Colonial Footstool

$2,005 – $2,885

Carl Hansen & Søn

OW149-2 Colonial Sofa

$5,525 – $9,890

Carl Hansen & Søn

OW149 Colonial Chair with Footstool

$5,490 – $9,190

Carl Hansen & Søn

OW149 Colonial Chair

$3,485 – $6,305

Carl Hansen & Søn

OW124 Beak Chair

$3,430 – $5,530