VE2

Skagerak by Fritz Hansen

Nomad Tray

$79 – $119

Skagerak by Fritz Hansen

Nordic Tray

$219 – $329

Skagerak by Fritz Hansen

Nomad Box

$119

Skagerak by Fritz Hansen

Nomad Pen Holder

$59

Skagerak by Fritz Hansen

Nomad Letter Tray

$129