Era Sofa: Wood Base + Oak
Era Sofa: Wood Base + Oak
Era Sofa: Wood Base + Oak
Era Sofa: Wood Base + Oak
Era Sofa: Wood Base + Oak
Era Sofa: Wood Base + Oak
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
Era Sofa: Wood Base
insitu
insitu
insitu
insitu

Normann Copenhagen × Simon Legald

Era Sofa: Wood Base

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$3,450 – $5,195

$5,195

SKU: NOR-1401113

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$4,210

SKU: NOR-1401114

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,565

SKU: NOR-1401250

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,565

SKU: NOR-1401251

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,565

SKU: NOR-1401252

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,565

SKU: NOR-1401253

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,565

SKU: NOR-1401254

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,565

SKU: NOR-1401255

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$5,195

SKU: NOR-602978

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$5,195

SKU: NOR-602982

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$4,210

SKU: NOR-603459

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$4,210

SKU: NOR-603460

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,485

SKU: NOR-1401502

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,450

SKU: NOR-1401503

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,805

SKU: NOR-1401504

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,680

SKU: NOR-1401505

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,485

SKU: NOR-1401506

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,450

SKU: NOR-1401507

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,805

SKU: NOR-1401508

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,680

SKU: NOR-1401509

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,485

SKU: NOR-1401510

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,450

SKU: NOR-1401511

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,805

SKU: NOR-1401512

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks

$3,680

SKU: NOR-1401513

Select Upholstery Options
Average lead time: 12-16 weeks