Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Grey + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Grey + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + White + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + White + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Blue + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Pink + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Blue + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Brown + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Brown + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Pink + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Pink + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Brown + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Brown + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Blue + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Pink + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Blue + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + White + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + White + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Grey + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Grey + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Grey + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Grey + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + White + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + White + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Blue + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Pink + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Blue + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Brown + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Brown + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Pink + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Pink + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Brown + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Brown + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Blue + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Pink + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Blue + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + White + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + White + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Grey+ Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7
Eos Evia Champagne Table Lamp: Large - 21.7" + Light Grey + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Brown + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Brown + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Grey + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Blue + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Grey + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + White + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + White + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + Brushed Steel
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Grey + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Grey + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + White + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + White + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Blue + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Brown + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Brown + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + Brushed Brass
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Brown + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Brown + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Blue + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Blue + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + White + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + White + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Grey + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Grey + Black
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Brown + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Brown + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Blue + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Pink + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Blue + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + White + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + White + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Grey + White
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8
Eos Evia Champagne Table Lamp: Medium - 15.8" + Light Grey + White

Umage × Soren Ravn Christensen

Eos Evia Champagne Table Lamp

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428 – $748

$428

SKU: UMA-3026/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3045/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3045/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3045/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3045/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3049/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3049/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3049/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3049/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3047/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3047/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3047/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3047/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3051/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3051/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3051/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3051/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3048/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3048/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3048/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3048/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3052/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3052/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3052/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3052/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3046/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3046/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3046/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3046/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3050/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3050/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3050/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3050/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$428

SKU: UMA-3026/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3026/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$448

SKU: UMA-3026/4106

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3027/4104

Average lead time: 2-3 weeks

$728

SKU: UMA-3027/4105

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3027/4107

Average lead time: 2-3 weeks

$748

SKU: UMA-3027/4106

Average lead time: 2-3 weeks


Description

Eos' namesake is the mythological goddess of the dawn and this fizzy Evia variation tops a table stand modeled on a stem of a champagne flute. Not just a ball of fluff, the lamp also has a practical side with a USB port for charging a phone or tablet even when switched off. In a choice of 5 Nordic-inspired hues and 2 sizes, the feathery shade spreads warm LED illumination. The slender stand adds its own glamour in brushed steel, brushed brass, black or white.

Specifications

Size

 • Shade:
  • Medium: 15.4" h x 15.8" dia (39.1x40.1cm)
  • Large: 21.3" h x 21.7" dia (54.1x55.1cm)
 • Base:
  • 16.5" h x 8.7" dia (42x22cm)

Material

Goose feathers, steel, aluminium, MDF, ABS

Technical

 • Contact us for UL details
 • E26
 • Bulb not included

Brand

Umage

Not many people would give a successful brand a name-changing reboot but that’s exactly what Søren Ravyn Christian did with Umage, which aptly translates from the Danish as making an extra effort. Formerly lighting label Vita Copenhagen, the relaunched company also branched into furniture, boldly debuting 15 pieces in a single swoop. For Søren, it’s all about problem solving: “Our design ethos is to look at a design and think how can we make this functional?... How can we make the annoying and unattractive, functional and attractive?”

The answer is range of thoughtful offerings, from the feathered Eos pendant light to the sculptural Reader chair and multipurpose Lounge Around seating. All Umage products are flat-packed in stylish boxes, to simplfy global logistics, make the products more accessible and minimize the carbon footprint. “It means putting in the extra effort with all our designs and the whole journey and process of that piece,” Soren says. “It means being clever with packaging so we are not shipping something across the oceans that is 90% air.”


More from Umage

Umage

Butterflies Hook

$40 – $50

Umage

Asteria Up Pendant Light

$599

Umage

One More Look Mirror

$749

Umage

Treasures Cabinet

$1,199 – $1,699